AKTIVITETSOVERSIKT 2013 - 2012

Spydeberg Mikroflyklubb     

  Dato Aktivitet Mål Ansvarlig
 Mars 2014 19. mars  Årsmøte 19 mars kl 1900. Årsmøteberetning og velge styre. Mange på valg ! Kjell D
 Desember 2013 04. des Styremøte status på året så langt. Kjell D
Januar 2013 23.jan Styremøte status økonomi og behandle gjenstående punkter fra 2012 Kjell D
  31.jan Innmelding til Idrettsregistrering hos idrettsforbundet   Styret
Februar  3. febr  Elektrisk tralle for flyene ble montert og koplet opp.   Harald, Åge og Kjell 
Mars 5. mars Årsmøte kl. 1800 i klubbhuset.   Kjell D
April 13 - 14 apr DUGNAD, fornye terrassen på brakka.  bytte alle bordene, og bæring. Peter 
Mai        
Juni         
         
2012        
Februar 29.febr Årsmøte  Velge styre, Årsberetning Kjell D.
Mars        
styremøte 07.mar konstituere nytt styre Oppgavefordeling og aktiviteter Kjell D.
Kurs 20.mar Odd Tore har et spennede program, melde oss på! Ring Odd Tore 93222384 Øke kompetanse, bli mer synlig. Få  ut info på webben Peter
Sikkerhetskurs 18.mar for instruktører Bevisstgjøring, proaktiv Harald
Sende ut Hangarleie       Stian
Lede bort vannet fra stripa   legge drenserør/pumpe ?  flyttes til april - mai  
         
April        
Klubbkveld 04.apr dette er i påsken…. Trivsel, info, flysikkerhet Åge

Sikkerhetsseminar,    ta med Loggboka

11 apr 

Sikkerhetskurs, Spydeberg Skole Sikkerhet og at vi treffes :) Odd Tore Ohnstad
Dugnad  30 april drennere stripen i midten ? ble startet opp 30 april og fullført i 2 mai. Fler flydager, sikkerhet Stian
Klubbmaskinen Takeoff   få orden på denne ! Lambdasonde og kablene gjenstår   Jan Erik
 Cirrus RC  22. apr  F3K NC   modellfly  
         
Mai        
Klubbkveld 02.mai

Grilling !? Ja, det ble grilling og minidugnad.

Vi gravde ned kum og ledet bort vann fra stripen (Nordsiden).

Trivsel, info Stian

Dugnad, 

Cirrus RC 

06.mai 

nytt tak til hangar og grave ned strømkabeln

F3j NC m/vinsj

Vedlikeholdsfri hangar i neste 10 år

Kjell D.

styremøte  ?? inspill mottas på:  post(at)spydebergmikro.no, ingen inspill mottat pr 8 mai....= ikke behov for møte?  forbedringer Alle
møte med grunneier 8. mai klubbformann Kjell kalte inn til møte der grunneier var til stede for å få informasjon vedr status i klubben samt fremtidsutsiktene. Det var et konstruktivt og hyggelig møte med en befaring på området. Klubbens hensikt er  ikke å vokse i omfang. Informasjon og meningsutveksling samt å bli kjent med klubbens aktiviteter. Kjell D.
Langtur til…..   planlegge en tur til ….    
         
 Styremøte  30. mai  behandle sakene fra NLF før EO årsmøte. Dette ble avholdt den 30 mai, se referat. Lodde stemningen for hva vi selv ønsker internt i klubben. Peter - Kjell D
         
Juni        
ekstraordinær generalforsamling, klubbhuset kl 1900. 01.juni få unnagjort formalitetene som ikke var på plass på årsmøtet/generalforsamlingen. møte ble avholdt, se referat. Tilfredstille regelverket Kjell D.
Klubbkveld 06.jun  Grille !?  Det er kjøpt inn ny grill, nye utestoler og ny komplett duk til den gamle hangaren, duken hentes ca i midten av juni og settes opp på dugnad. Grillen ble innkjørt og veien ble skrapet slik at den er mer rett. Trivsel, informasjon.  Peter-Stian
Flytreff   arrangere fly-grilltreff , hos Willy…?    Harald/Willy
Cirrus RC  03. juni F3K NC modellfly  
Cirrus RC  10. juni F5J seilfly m/motor modellfly   
Cirrus RC 17. juni F3J NC m/vinsj modellfly   
Dugnad  info kommer Sette opp ny duk på gamle hangaren. Få en lys og fin hangar Peter-Stian
 Tur  29.juni Winds and Wheels i Lunde, treff med fest og overnatting? De som ikke er på ferie bør bli med. Snakk med Jaffar, han er klar!! Trivsel, sammenkomst og fest  Jaffar
Juli        
Klubbkveld 04.jul   Trivsel, info Lars Robin
September        
 Klubbkveld og styremøte  5. sept  klubbkveld og styremøte. Litt planer for fremtiden kan diskuteres. Planlegge dugnad/sette opp ny duk på hall. Kjell D
 Dugnad  8-9 sept DUGNAD   Få på plass ny duk på hangar Styret 
 Dugnad 22-23  DUGNAD  Grøfte opp midtpartiet på stripa  Styret
 Tur 28-29 sept   Nässinge/Svinesund i Sverige. Avlyst pg dårlig vær  Treff og fest, innvitert av noen svenske Trike/paraglidere  Peter
 Oktober    Diverse dugnadsdager med ny port til hallen.  få igang den nye elektriske porten  Åge, Peter, Harald, Kjell
November 14.nov Styremøte status på økonomi og investeringer Kjell D