MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

Møtekategori: Årsmøte 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 29.02.12 kl: 18:30

Deltagere:

  Ikke tilstede:

Referent:

24 medlemmer inkludert Styret.

Hans Sørlie (Kasserer i styret)

 

Peter Viio

 Distribueres til: deltagerne 

 

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Godkjenne innkalling
  2. Godkjenne årsregnskap
  3. Årsberetning
  4. Valg av styre
  5. Eventuelt

 

Kjell D

 

 

 

 

1

Inkalling godkjent

Stort oppmøte og høyt engasjemang.

 

Styret

 

2

Årsregnskap IKKE godkjent

Regnskapet er ikke revidert og kasserer er ikke tilstede for å kunne uttale seg om regnskapet.  Regnskapet må revideres og tas opp på et styremøte.

Kåre Østerud presser på for at styret bør fristille sine stillinger og at det bør stemmes om hele styret på nytt.  Kjell Didriksen tar ansvar for at regnskapet blir revidert og godkjent.

Snarest

Kjell D

3

Årsberetning hadde innsigelser i år.

Noen har innsigelser på årsberetningen og mener denne er mangelfull(det ble ikke stemt/tallfestet over hvor mange som hadde innsigelser). Stein Erik Lundblad(sekretær i styret) mener det er for mye rot i styret og trekker seg av den grunn.

Oppdatert Årsberetning 2011,  2. mars 2012 fra Formannen:

Klubben fikk advarsel fra Luftfartsverket i 2011grunnet en naboklage og dette la en stor demper på aktiviteten på Spydeberg. Rett etter klagen ble det gjort om på innflygingsrutiner og flyaktiviteten på plassen. Flystripen skal ikke lenger krysses før landing. Vi bruker heller lang innflyging med lavt turtall på motor. Ved avganger venter vi og tar av fler rett etter hverandre og flyr bort fra plassen med en gang for å støye minst mulig. Vi holder oss unna flyplassen i minst 30 minutter før vi lander igjen. Dette har redusert støyen betraktelig.

 

Ytre Miljø i klubben: Klubbaktiviteten fører med seg støy så lenge det er motorer i aktivitet, dette er noe som alle bør tenke nøye etter og sørge for å gjøre alle nødvendige tiltak for å holde støynivået så lavt som mulig. Konkrete tiltak i 2011 var: informere aktivt om innflygingsmønsteret og om hvilken områder vi ikke skal fly over. Her er det fortsatt et forbedringspotensial. I tillegg ble det installer strøm inn til flyplassen som medførte sterkt reduksjon av støy fra dieselaggregatet som vi hadde tidligere til å produsere lys og varme i klubbhuset.  Det ble også gitt en sterk advarsel til Cirrus modellflyklubb som holder til på vår flyplass om at de ikke skal bruke bensindrevne flymaskiner til å trekke opp modellseilfly.

Totalt sett har støynivået blitt betraktelig redusert og vi har ikke registrert fler klager fra naboer.

 

Uønskede hendelser i 2011:

Klubben hadde to registrete hendelseasrapporter i 2011:

  1. En utenlanding uten skader.
  2. En utelanding med havari og lettere personskade.

 

Skoling i 2011:

Ingen elever fikk soloutsjekk i 2011.

 

Økonomi:

Regnskapet må revideres.

 

 

Kjell D

 

 

 

 Kjell D

4

Valg av styre

Hans Sørlie (kasserer i styret som ikke er tilstede) har gitt Max fullmakt til å uttale seg på hans veine.  Hans Sørlie har satt ultimatum om at han trekker seg hvis Harald Halvorsrud fortsetter som nestformann. Det har samtidig kommet et par alternative styreforslag der blant annet Hans Sørlie er kandidat som nestformann.  Det blir stemt anonymt med lapper om hvor mange som ønsker Harald eller Hans som nestformann, resultatet viser at 19 medlemmer stemmer på Harald, 2 stemmer på Hans og 2 stemmer blankt.

Kåre Østerud taler for at hele styret skal settes på valg, dette forslaget ble nedstemt. Lars Robin som også er medlem i Mikroflyklubben Øst ønsker at Spydeberg Mikro skal legges under Mikroflyklubben Øst, og han presser på for at det skal stemmes over dette idag. De aktive flygerne i Spydeberg Mikroflyklubb er umiddelbart ikke begeistret for forslaget. Samarbeidet klubbene imellom har fungert bra i forbindelse med kurser og møter.

Det er ikke stemning for å tenke sammenslåing i nåværende tidspunkt og det besluttes at det nye Styret i SpydebergMikroflyklubb skal ha møte med styret i Mikroflyklubben Øst for å undersøke hensikten, og for å kartlegge ulemper/fordeler med dette.

 

Spydeberg Mikroflyklubbs styre består av:

Kjell Didriksen (Formann)

Harald Halvorsrud (Nestformann) valgt inn i 2012

Peter Viio (Sekretær) valgt inn i 2012

Stian Johansen (Kasserer) valgt inn i 2012

Åge Andersstuen (Medlem) valgt inn i 2012

Jan Erik Lyseng (Medlem) valgt inn i 2012

 

Varamedlem: Knut Knudsen, valgt inn i 2012

Varamedlem: Stein Erik Lundblad, valgt inn i 2012

 

Valgkomite: Kjell Skrikerud

Valgkomite: Kåre Østerud, valgt inn i 2012

Revisor: Petter Gjetanger

 

Styret

8

Eventuelt

Det kom noen useriøse påstander om diverse hendelser som vi herved legger bak oss. Møtet ble avsluttet med et stort ønske om at alle skal jobbe for å få tilbake den gamle gode stemningen i klubben igjen. Dette forutsetter at styret jobber aktivt for at det blir slutt på baksnakking og utagerende humørsvingninger i klubben. Vi må bli ferdig med gamle saker og vi må begynne å fokusere på det som fikk oss til å melde oss inn i klubben, nemlig å fly og kose oss i luften og på den fine flyplassen vår.  Det er mye bra potensiale i klubben og det er det vi bør fokusere på.

 

John Haraldsen oppretter Facebook gruppe for klubben for å få igang litt mer sosial omgang oss imellom, dette er et godt tiltak. Bra!

 

Til INFO: Flash Triken er i orden og kan leies av klubben.

 

Alle

9

Referat slutt