MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

 

Møtekategori: Årsmøte 2013

Sted: Klubbhuset

Tid: 05.03.2013 kl: 18:00

 

 Deltagere:

 

 

Referent:

Kjell Didriksen, Jan Erik Lyseng, Peter Viio, Harald Halvorsrud, Erik Skaarup, Kjell Skrikerud,Knut Knudsen, Lars Robin Dahl, Stein Erik Lundblad, , Ragnar og Steinar Bergstrøm, Jens Nytrøen, Stian Johansen

Peter Viio

 Distribueres på webben 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Godkjenne innkalling til årsmøte
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Årsberetning for 2012
  5. Regnskap med ballanse pr 31.12.2012
  6. Budsjett for 2013
  7. valg

Diverse:

-Meld inn forslag/nye saker via valgkomite eller styret, frist 3. mars.

-Eventuelt

 

Styret

 

 

 

 

 

 

1

Innkalling ble godkjent.

 

OK

2

Kjell Didriksen velges til ordstyrer

 

OK

3

Stein Erik Lundblad og Jens Nytrøen skriver under protokoll.

 

OK

4

Årsberetning for 2012 ble lest opp av Kjell Dridriksen. Ingen innsigelser på årsberetningen. Applaus til styret for et godt år i 2012 !

 

OK

5

Regnskap for 2012 ble lest opp av Stian Johansen. Regnskapet gikk i minus - 55.363 på grunn av investering i ny hangarduk i 2012. For øvrig har klubben god økonomi og bærekraftig utvikling som gir rom for vedlikehold av eksisterende utstyr og materiell. Det gjenstår å få revidert regnskapet av Stein Erik Lundblad og Petter Gjettanger.

 

Stian

6

Budsjett for 2013. Det er estimert et overskudd på ca 43000 kr i 2013. Dette gir grunnlag for at leie pr oppstillingsplas reduseres med 1000 kroner for 2014, samt at det settes av 25000 kr  til vedlikehold i 2013. Herunder kommer graving for ny drennering, fornye terrassen, maling av brakka, og annet vedlikehold. Alle var enige.

 

Stian

7

Valg. Kjell Skrikerud har ringt opp medlemmene og loddet stemning på hvis det er noen forslag til endringer. Det har ikke kommet inn noen ønsker om endringer. Det ble enstemmig vedtatt at styret fortsetter i sin nåværende form. For at klubben skal være sikker på at historikken i styrearbeidet blir ivaretatt, ble det enstemmig vedtatt at Kjell Didriksen, Knut Knudsen og Jan Erik Lyseng blir valgt for 2 nye år, dvs for 2013 og 2014. Resten av styret sitter ut 2013. (se oppsett på webben, under Styret)

 

OK

8

Ingen nye forslag er meldt inn til hverken styret eller valgkomiteen innen innmeldingsfristen som var den 3 mars.

 

OK

9

Annet :

-          Stian får til oppgave å ringe opp de som har hangarplass og har ubetalte regninger i forbindelse med plassen sin. Det føles urettferdig og fører til missnøye at noen står gratis på sine plasser uten at dette har fått konsekvenser. Nå må det skje noe med dette, medlemmene får frigjøre plassen sin, eller komme med et godt forslag som kommer klubben til gode.

-          På styremøte 01-2013 den 21.01.2013 punkt 3, ble det fremmet forslag til ny elektrisk fjernstyrt port. Det ble da besluttet at medlemmene skal få mer info om porten med fordeler og ulemper for å kunne stemme for eller mot port i årsmøtet.  Resultat: 2 av 13 stk stemmer for investering i ny port. Dvs det blir ingen ny port.

 

 

Stian

 

 

 

 

 

OK

 

Takk for et hyggelig møte!