MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

 

 

Møtekategori: Ekstraordinært årsmøte 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 01.06.2012 kl: 19:00

  

 

 

Deltagere:

 

  

Referent:

 

Kjell Didriksen, Åge Andersstuen, Peter Viio, Jan Erik Lyseng, Harald Halvorsrud, Kjell Skrikerud, Hans Sørlie, Lars Robin Dahl, Stein Erik Lundblad, Niels Nyberg, Knut Knudsen

 

Peter Viio

 

Distribueres til: Deltakerne + webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Årsberetning for 2011
  5. Regnskap med ballanse pr 31.12.2011
  6. Budsjett for 2012
  7. Valg av et styremedlem for 2 år
  8. Valg av varamann til valgkomitee
  9. Valg av revisor nr 2.

 

Styret

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling er godkjent, det ble annonsert på websiden under Aktiviteter 2012, 17 dager før møtet. Neste årsmøte skal annonseres på forsiden av websiden.

 

Alle

1

Kjell Didriksen velges til ordstyrer

 

Alle

2

Peter Viio velges som referent

 

Alle

3

Lars Robin Dahl og Åge Andersstuen velges til å underskrive protokoll

 

 

Alle

4

Kjell Didriksen leste opp årsberetning for 2011 og fikk ingen innsigelser på dette.

 

Kjell D.

5

Hans Sørlie redegjorde for regnskapet og ingen hadde innsigelser på dette. Alt ok.

 

Hans S.

6

Kjell Didriksen leste opp budsjett for 2012 og det var ingen innsigelser på dette.

 

Kjell D

7

Valg av et styremedlem til frem til neste årsmøte slik at vi lever etter det som står i vår egen lov, som vi ønsker å beholde. Pr idag har klubben praktisert lovverket med at styreformann har 2 stemmer og 5 styremedlemmer har 1 stemme hver(dvs  6 medlemmer med stemmerett, loven pr idag sier 7 medlemmer). Det er enstemmig enighet om å velge inn Lars Robin Dahl inn som det 7 medlemmet frem til neste årsmøte.

 

Alle

8

Valgkomiten, ny medlem: Niels Nyberg, varamedlem: Hans Sørlie. = Valgkomiteen består av: leder: Kjell S, medlem: Kåre Ø og Niels N, varamedlem : Hans S

 

Alle

9

Stein Erik Lundblad velges inn som revisor nr 2.

 

 Alle

 

Takk for et hyggelig møte!