MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

 

Møtekategori: Styremøte 01- 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 07.03.2012 kl: 18:30

   

 

Deltagere:

 

 

 

Ikke tilstede:

 

Referent:

 

Styret med stemmerett.

Kjell Didriksen, Jan Erik Lyseng, Åge Andersstuen, 

Peter Viio, Stian Johansen og Harald Halvorsrud

 

  -

 

Peter Viio

 

Distribueres til: Deltakerne + webben

 

 

Post

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Konstituere styret
  2. Oppgavefordeling i styret
  3. Ombemanning av 2 funksjoner i klubben
  4. Møte med styret i Mikroflyklubben Øst
  5. Aktivitetsoversikt 2012
  6. Klubb hangarene
  7. Eventuelt

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 

1

Konstituere styret

Det nye styret har samlet seg for første gang for å klargjøre roller og forventninger til hverandre. Ingen innsigelser.

 

 

Kjell

 

 

2

Oppgavefordeling i styret

Kjell er Formann, Harald er nestformann, Peter er sekretær, Stian er kasserer, Jan Erik er medlem og Åge er medlem. Alle i styret vil få tildelt konkrete oppgaver som vi ansvarlige for å få gjennomført, disse oppgavene vil bli synliggjort på Aktivitetsoversikten 2012.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Styret

3

Styret besluttet at noen av funksjonene i klubben skal ombemannes.

Ny Miljøleder for klubben: Jan Erik Lyseng

Ny Materialforvalter for klubben: Jørgen

 

De konkrete oppgavene til disse funksjonene er i korte trekk :

Miljøleder: nabokontakt, etablere miljøstasjon for Farlig Avfall, ansvarlig for inre og yttre miljø (internt i klubben og eksternt). Han er en av de ansvarlige på aktivitetslisten.

 

Materialforvalter: Ansvarlig for at driftsutstyret er i orden, vedlikehold og service. Hangarer og  utearealer er ryddig samt at han er leder for en del dugnader. Han er en av de ansvarlige på aktivitetslisten.

Enstemmig vedtatt.

 

08.03

Styret

 

 

 

 

 

4

Møte med styret i Mikroflyklubben Øst

Det ble enstemmig besluttet at det nye styret i Spydeberg Mikroflyklubb prioriteter å få gjennomført sitt planlagte arbeid i Spydeberg Mikroflyklubb først. Deretter vil vi inkalle til møte for å høre hvilken planer og tanker de har.

 

1 halvår

Styret

5

Aktivitetsoversikt 2012

Peter har laget forslag til en Aktivitetsoversikt for først halvår 2012. Meningen er at denne oversikten vil være et synlig verktøy for klubben der vi kan få satt inn planlagte aktriviteter for klubben. Alt fra formaliteter, dugnader, klubbkvelder, turer og annet viktig som er greit å få synliggjort.

Denne oversikten vil bli publisert på vår Webbside og vedlikeholdes av Peter.

Enstemmig vedtatt.

 

15 mars

Peter

6

Klubbhangarene

Rydding og nytt tak er på kartet i første halvår 2012.!!

Stian tar ansvar for å få oversikt over hvem som har flyvrak i hangaren og tar kontakt med eierne slik at de får ryddet. Hangarene er ikke oppbevaringsplasser for skrot. Frist for å fjerne skrotet settes til 1 mai, deretter vil klubben overta dette og levere det inn som skrapjern/evnt overta det som evnt kan gjenbrukes til reservedeler.

 

Gamle hangaren skal endelig få nytt tak.(dette var allerede vedtatt i Årsmøtet for 2009). Kjell er ansvarlig for at nytt tak kommer på plass.

Stian sjekker ut pris på plater og undersøker mulighet for å få nødvendig utstyr til å få gjennomført dette i en dugnad så raskt som mulig.

 

 

1 mai

 

Stian

 

 

 

 

 

 

Kjell

7

Eventuelt:

-          Peter sjekker ut kurs som Odd Tore arrangerer

-          Klubbkvelder sparkes igang igjen, Jan-Erik er aktiv på dette

-          Kamera som linkes mot websiden vår,  Peter ordener dette

-          Nye styret får tilsendt alle mailer til Styret, Peter ordner

-          Drennere stripen? vi sjekker ut alternativer før neste dugnad.

-          Vurderer å selge den ekstra BMW motoren etter at TakeOffen er funksjonell, styret tar en beslutning på dette senere.

 

Møte slutt 22:00

 

 

 

 

Info