Møtekategori: Styremøte 01- 2013

Sted: Klubbhuset

Tid: 21.01.2013 kl: 18:30 

 Deltagere:

 

 Referent:

Kjell Didriksen, Åge Andersstuen, Peter Viio, Harald Halvorsrud, Stian Johansen, Knut Knudsen, Lars Robin Dahl, Stein Erik Lundblad 

 Peter Viio

 Distribueres på: Webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Gå igjennom resterende/åpne punkter fra forrige møte og fra årsmøte 2012
  2. Annet

 

Styret

 

 

1

Overvåkiningskamera: Knut Knudsen har kjøpt overvåkningskamera.

 OK

Knut K.

 

2

Lars Robin har drøftet evnt sammenslåing med Mikroflyklubben Øst og konklusjonen ble at hverken MØ eller Spydeberg fant det hensiktsmessig å slå seg sammen. Det gode samarbeidet ved kurs, treffer og diverse møter ønsker begge klubbene å fortsette med. Lars Robin trekker tilbake saken i årsmøtet.

 OK

Lars Robin

3

Det er ytret ønske om en fjernstyrt port til plassen, dette er noe vi må undersøke mer om før endelig beslutning kan tas. Eksisterende port er funksjonell og tåler all slags vær og røffere behandling. Ulempen så langt har vært at det er mørkt når man skal stenge porten på kvelden. (det er besluttet å installeres lys ved porten om kort stund).

Denne saken tas opp igjen på årsmøtet.  

 info

 

 Styret

 4

Cirrus har blitt varslet vedr økning av leie fra 2013. 

 OK

 Stian

5

Det bør settes av penger for fremtidige utgifter på traktor.

 info 

 Stian 

    6

Hangarleie holdes foreløpig lik som i 2012.

 info

 

    7

Klubbtrikene kan frigjøres til bruk som skolefly og til utleie. Dette for å øke inntektspotensialet til klubben samt for å stimulere evnt nye instuktører. Det forutsettes at styret godkjenner instruktøren og at man har en signert en avtale vedr ansvarsforhold. 

 info

 Styret

    8

Klubbflyet Take-Off BMW skal testflys totalt i 5 timer i luften før vi kan friskmelde flyet. Den første timen flyr Harald. Deretter kan Peter eller Åge fly resten av testflygingen.

 info

Harald 

9

Årsmøtet blir den 5. mars 2013. lokasjon meldes på fremsiden av webben.

   

 

Møte slutt