MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

Møtekategori: Styremøte 02- 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 30.05.2012 kl: 19:00  

Deltagere:

 

  

Referent:

Styret med stemmerett.

Kjell Didriksen, Åge Andersstuen, Peter Viio, Jan Erik Lyseng, Stian Johansen og Harald Halvorsrud

 

Peter Viio

 Distribueres til: Deltakerne + webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Ønsker Styret i klubben og beholde klubbens lovverk eller ønsker vi å konvertere 100% til NIFs standard? Dette spørsmålet gir videre grunnlag for å behandle de andre spørsmålene som kom frem i innkallelsen.
  2. Komme til en løsning som tilfredstiller klubbens aktivitet sett i sammenheng med NLF og NIF. (er klubben stor nok til at det er hensiktsmessig med en tyngre organisasjon?)
  3. Eventuelt

 

Styret

 

 

 

 

 

 

1

Etter å ha lest brevet fra NLF og diskutert fordeler og ulemper, mener styret  at det er mest hensiktsmessig i nåværende tidspunkt til å holde oss til klubbens opprinelige lovverk, og bemanne opp stillingene i henhold til det. Dvs at styret i klubben må ha 1 formann,1 nestformann og 5 medlemmer. 2 revisorer, 2 varamedlemmer, valgkomiten skal bestå av 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara. Styret mener at klubbens lovverk pr idag ikke har noen ulemper for medlemmene i forhold til NIFs standard fordi klubbens lovverk tross alt stort sett refererer til NIFs lovverk.

 

Styret

 

 

2

Styret overlater valg av følgende: 1 styremedlem, 1 leder for valgkomite, 1vara til valgkomite samt 1 revisor til ekstraordinært årsmøte 1 juni kl 1900 som annonsert på Aktivitetsoversikten for 2012. Disse sakene behandles sammen med resten av punktene som er:

a/ Regnskap med balanse pr 31.12.2011

b/ Årsberetning for 2011

c/ Lov for klubben

d/ Budsjett og planer for 2012

 

Styret

3

Eventuelt:

-          Grunnet lav flyaktivitet i 2012 ble det besluttet å oppheve flyforbud på søndager men vi er meget klare på at vi skal opprettholde inn og utflygingsmønsteret som ble innført tidligere da dette har redusert støyen betraktelig.

Møte slutt

 

 

 

Styret