MØTEREFERAT 

Spydeberg Mikroflyklubb

 

 

 

Møtekategori: Styremøte 02- 2013

Sted: Klubbhuset

Tid: 04.12.2013 kl: 18:30

  

 

 

Deltagere:

 

  Referent:

 

Kjell Didriksen, Peter Viio, Harald Halvorsrud, Knut Knudsen, Lars Robin Dahl, Stein Erik Lundblad, Åge Andersstuen, Stian Johansen

 Peter Viio

 

 

Distribueres på webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

 

  1. Sammenkomst for å se om det er noen nye saker som bør behandles
  2. Litt om flyving i området rundt Spydeberg
  3. Status flystripastripa etter graving
  4. Aktivitet på skoling
  5. Økonomi
  6. Status traktor
  7. Eventuelt.

 

 

Styret

 

 

 

 

 

 

1

Kjell Didriksen kalte inn til møte for å få opp møteaktiviteten igjen og for å høre om det er noen som har noe spesielt som bør behandles av styret. I bunn og grunn virker det som om alt er på stell. Møteaktiviteten har vært lav i år, og det er kanskje et signal om at alt har fungert bra i 2013.

 

 

Kjell

2

Det har vært fler observasjoner om et hvitt lavvinget fly uten kjennetegn på undersiden av vingen, som har flydd i tretopphøyden rundt Spydeberg fler ganger. Det er snakk om konkrete tilfeller og dette er ikke akseptabelt, da klubben allerede henger i en tynn tråd på plassen vår. Stein Erik som også er leder av mikroflyseksjonen, fikk oppgaven med å ta en prat med en av våre ivrige flyvere som muligens har noe kjennskap til dette....

 

 

Stein Erik

3

Flystripa har blitt drennert nå og det ligger rør nede i bakken som skal ta unna vannet til våren, dette gleder vi oss til !!!  HUSK: vær Obs når du bruker stripa fordi det er en del ujevnheter og groper på stripa etter gravingen. Dette vil bli rettet opp. Stian ordner med sand til våren før telen i bakken forsvinner.

 

 

Stian

4

Harald informerer om tre nye elever i 2013 og at dette ser lovende ut for trikemiljøet. En av elevene har allerede kjøpt en trike.

 

 

Harald

5

Klubben har god økonomi takket være at vi klarer å få utført det aller meste på dugnader (og med god hjelp fra Åge selvsagt, som for øvrig har snekret en stor og fin terrasse til oss i sommer).

 

 

Stian

6

Det ble bestemt at traktoren skal tynes ut til det lengste, og at vi holder liv i den fordi den rett og slett er sterk og god nok til å kunne dra den tunge snøfresen.  Traktorn trenger likevel nytt stigetrinn og et nytt golv. Det ble samtidig besluttet at vi tar sikte på å legge av 25 000 kr i året for en fremtidig traktor når tiden er inne for å oppgradere.

 

 

Stian

7

Styret har en god og sparsomlig innstilling til det meste, men det ble ytret ønske om en ny vindpølse og dette skal vi selvsagt ta oss råd til!  J

 

 

Lars Robin

 

 Husk forberedelser til årsmøte.

 

 

info

 

Takk for et hyggelig møte!