Møtekategori: Styremøte 03- 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 05.09.2012 kl: 19:00

  

 

Deltagere:

 

 

  Referent:

 

Styremedlemmer og klubbmedlemmer.

Kjell Didriksen, Åge Andersstuen, Peter Viio, Lars Robin Dahl, Harald Halvorsrud, Nils Nyberg, Geir Huseby

 

 Peter Viio

 

Distribueres til: Deltakerne + webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Dugnad
  2. Håndtering av punkt fra årsmøte vedr Mikroflyklubb-Øst og Spydeberg.
  3. Eventuelt

 

Styret

 

 

 

 

1

Dugnad nr 1, sette opp ny duk på hangar: 8-9 sept(lørdag-søndag).

Dugnad nr 2, grøfte opp midtpartiet av stripa. 22-23 sept (lørdag-søndag).

Under dugnadene må vi få fyrt opp klubbtrikene også, både BMW og Flash.

 

Styret

 

 

2

Lars Robin, som også er medlem i Øst får til oppgave å sette opp en oversikt over fordeler og ulemper for Spydeberg Mikroflyklubb slik at styret i Spydeberg Mikroflyklubb skal kunne ta en endelig stilling til i diskusjonen om eventuell sammenslåing i fremtiden. Denne saken skal behandles ved neste styremøte.

 

Lars Robin

3

Eventuelt:

  1. Åge har på veine av klubben anskaffet en vakum måler for å finjustere dobble gass spjeld. Kasserer tar oppgjøret på dette.
  2. Max har tilbakeført oppstillingsplassenplassen til Spydeberg Mikroflyklubb etter ønske fra klubben. Plassen skal omdisponeres til oppstillingsplass for traktorn. Max får refundert leie for september og ut året. Vi takker Max og Morten for dette og ønsker de lykke til på Kjeller Flyplass J.
  3. Trikehengeren til Karstein kan disponeres fritt av klubbmedlemmene.
  4. Bruke klubbens Take-Off BMW som skolemaskin når vi får den igang igjen? Dette kan gjøre det mer attraktivt å få fler instruktører? Kan være noe å drøfte på kommende møter.
  5. Vi er innvitert på treff den 28-29 sept på Nessinge flyplass ved Svinesund i Sverige av noen Svenske trike/paraglideflygere som Kjell og Peter traff under et besøk den 28 august. Det er overnattingsmuligheter der.

Møte slutt

 

 

 

 

Stian

 

Stian

 

 Info

 Info/

Peter

 Info/

Peter