Møtekategori: Styremøte 04- 2012

Sted: Klubbhuset

Tid: 14.11.2012 kl: 19:00

 

 

Deltagere:

 

 

  Referent:

 

Styremedlemmer og klubbmedlemmer.

Kjell Didriksen, Åge Andersstuen, Peter Viio, Harald Halvorsrud, Nils Nyberg, Jan Erik Lyseng, Stian Johansen, Knut Knudsen, Stein Erik Lundblad

 

 Peter Viio

 

Distribueres på: Webben

 

 

 

Beskrivelse

Frist

Ansv

 

Agenda:

  1. Gå igjennom resterende/åpne punkter fra forrige møte og fra årsmøte vedr.
  2. Eventuelt

 

Styret

 

 

 

 

1

Overvåkiningskamera: Knut Knudsen kjøper overvåkningskamera som vi ble enige om på møtet. Ledninger, lampe og kamera er ok. Dette kan iverksettes umiddelbart.

 snarest

Knut K.

 

 

2

Vi venter på oversikt over fordeler og ulemper for Spydeberg Mikroflyklubb vedr punkt 2 fra årsmøtet. (evnt sammenslåing med MFØ) Behandles neste møte når Lars Robin er med.

neste møte

Lars Robin

3

Det er ytret ønske om en fjernstyrt port til plassen, dette er noe vi må undersøke mer om før endelig beslutning kan tas. Eksisterende port er funksjonell og tåler all slags vær og røffere behandling. Ulempen så langt har vært at det er mørkt når man skal stenge porten på kvelden. (det er besluttet å installeres lys ved porten om kort stund). Evnt ny port venter vi med men Harald skaffer uansett mer opplysninger om produktet.   

 info

 

 Harald

 4

Cirrus skal varsles vedr økning av leie fra 2013. 

snarest

 Stian

 

Møte slutt